top of page

פרוייקטים מובילים:

החברה נותנת פתרונות הנדסיים לפרוייקטים:

עגורני נמל

עגורני נמל

עגורני צריח במרכז השלום בתל אביב

עגורני צריח במרכז השלום בתל אביב

אצטדיון טדי בירושלים

אצטדיון טדי בירושלים

שירותי ייעוץ לקונסטרוקציות מרותכות באצטדיון טדי בירושלים

מנוף נייד על מסילה

מנוף נייד על מסילה

מנוף גשר

מנוף גשר

קשירה מיוחדת

קשירה מיוחדת

מבנה קונסטרוקציה - ארנסון, תל אביב

מבנה קונסטרוקציה - ארנסון, תל אביב

פרוייקט נחלים - פ"ת

פרוייקט נחלים - פ"ת

הרחבת נמל היובל - אשדוד

הרחבת נמל היובל - אשדוד

הרחבת נמל היובל - אשדוד

הרחבת נמל היובל - אשדוד

עגורן זרוע על דוברה

עגורן זרוע על דוברה

פרוייקט בחו"ל

פרוייקט בחו"ל

משרדי הממשלה, ירושלים

משרדי הממשלה, ירושלים

הרמה באמצעות 2 מנופים

הרמה באמצעות 2 מנופים

פרוייקט בחו"ל

פרוייקט בחו"ל

פרוייקט בחו"ל

פרוייקט בחו"ל

חברת אשטרום, ירושלים

חברת אשטרום, ירושלים

חברת ארנסון - תל אביב

חברת ארנסון - תל אביב

פרוק עגורן צריח באמצעות עגורן דריק

פרוק עגורן צריח באמצעות עגורן דריק

עגורן צריח עם 6 עיגונים לבניין

עגורן צריח עם 6 עיגונים לבניין

הרחבת נמל היובל - אשדוד

הרחבת נמל היובל - אשדוד

הרחבת נמל היובל - אשדוד

הרחבת נמל היובל - אשדוד

החלפת חלק שבור בתחתית התורן

החלפת חלק שבור בתחתית התורן

החלפת חלק שבור בתחתית התורן, המותקן על הקרקע ומעוגן על ידי 8 כבלי עיגון הרמת התורן נעשתה באמצעות מערכת בוכנות הידראוליות מיוחדות

תכנון מיקום ואופטימיזציה של עגורני צריח באתר בניה

תכנון שינוי מבנה העגורן בהתאם להתקדמות הפרויקט

שלב 1.JPG
שלב 2.JPG
שלב 3.JPG
שלב 4.JPG
שלב 5.JPG
bottom of page