פרוייקטים מובילים:

החברה נותנת פתרונות הנדסיים לפרוייקטים:

תכנון מיקום ואופטימיזציה של עגורני צריח באתר בניה

תכנון שינוי מבנה העגורן בהתאם להתקדמות הפרויקט

© 2015 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ 

© All rights reserved to Felix Engineering LTD