top of page

קורסים - פליקס חברה להנדסה בע"מ

 

רשות הסמכה להכשרת מפעילי עגורנים ג' וד' והדרכות עבודה בגובה. מבצעים הדרכות ליחידים ולקבוצות, באתר הלקוח בכל רחבי הארץ.

טפסים -

 

קורסים -

 

תגובות משתתפי הקורסים:

 

 "הקורס הועבר בצורה מובנת מאוד, בצורה מקצועית לחלוטין עם מדריכים מנוסים ומקצועיים" (סימוכין 1213)

 

"זהו אחד הקורסים שהועברו בצורה המקצועית ביותר" (סימוכין 1286) 

 

"מדריכים טובים בעלי יכולת דיבור טובה והסברים לעניין" (סימוכין 1181)

 

"מרוצה מעל ומעבר למדתי הרבה" (סימוכין 1023)

 

"מדריכים מעולים" (סימוכין 1193)

 

"הקורס הועבר בצורה מרשימה ומעניינת" (סימוכין 1007)

 

"הקורס היה לשביעות רצוני" (סימוכין 1179)

 

"מצויין" (סימוכין 1045)

bottom of page